Bakalářská stipendia na britské univerzity v Dubaji pro akademický rok 2022/23

Pokud nevnímáš Dubaj jen jako vysněnou dovolenkovou destinaci, ale hravě si tam umíš představit i žít,  studovat a využít úžasných pracovních příležitostí a praxe přímo v Dubaji, máme pro Tebe fantastickou zprávu! UniLink nabízí ve spolupráci s našimi partnerskými britskými univerzitami v Dubaji exkluzivní garantovaná stipendia, a to po celou dobu studia, která školné sníží až o 30-40%.

V tomto článku najdeš kompletní seznam stipendií i s podmínkami pro jejich získání a termíny, aby Ti žádné z nich neuteklo.

Middlesex University Dubai

International Study Grant

20% sleva na školném po celou dobu studia

 • speciální UniLink stipendium, které bude uděleno všem studentům, kteří se hlásí přes UniLink
 • stipendium se projeví jako sleva ve výši 25% ze školného po celou dobu studia
 • Stipendium Ti bude uděleno automaticky v případě, že splníš podmínky uvedené výše
 • nelze kombinovat s akademickým stipendiem
Akademické stipendium

do výše až 50% ze školného

 • stipendium udělené na základě výsledků z maturitního vysvědčení
 • uděleno na celou dobu studia
 • nelze kombinovat s International Study Grantem
50% ze školného – průměr 1.00 z maturitních předmětů
40% ze školného – průměr 1,25 z maturitních předmětů
35% ze školného – průměr 1,50 z maturitních předmětů

International Study Grant a Akademické stipendium spolu nelze kombinovat. Student automaticky dostane vyšší stipendium, na které splní podmínky.

Příklad: BA (Hons) Advertising, PR & Branding stojí 55,700 AED (333,000 Kč) ročně. Pokud se na obor hlásíš, stihneš nabídku přijmout a zálohu uhradit do 31.1.2022, cena je pro Tebe automaticky levnější o 8,000 AED, tedy 47,700. Navíc, pokud odmaturuješ do 1.0, dostaneš automaticky slevu na školném 50% (nejvyšší možné stipendium). Tím pádem, celé Tvé roční školné bude 23,850 AED tedy 143,000 Kč.

University of Birmingham Dubai

Automatické stipendium pro UniLink studenty
 • Automatické stipendium ve výši 30% ze školného 
 • Platné po celou dobu studia
 • O stipendium není třeba dodatečně žádat – stačí, když se budeš hlásit přes UniLink
Advanced Award
 • Automatické stipendium ve výši 10% ze školného
 • Platné pro první rok studia, pokud student zaplatí deposit do 31.07.2022

Příklad: Bsc (Hons) Business Management stojí 109,145 AED (651,736 Kč) ročně. Pokud se hlásíš přes UniLink, získáš na první rok studia automaticky exkluzivní slevu na školném ve výši 40%, takže Tvé školné bude 65,487 AED tedy 377,433 Kč.

Heriot Watt University Dubai

Přehled všech stipendií na Heriot Watt University Dubai nalezneš zde.

Heriot-Watt Expo stipendium

 • sleva 8,000 AED
 • tato sleva je platná, pokud zaplatíš 10% z ročního školného do 31.3.2022
 • stipendium na školné z prvního roku studia

Akademická stipendia

 • stipendium udělené na základě výsledků z maturitního vysvědčení
 • stipendium na školné z prvního roku studia
 • stipendium je rozpočteno formou slevy ze školného do celé délky studia; tzn. pokud máš 3-letý program, univerzita ti každý rok poníží školné o cca 33% výšky stipendia každý rok.
50% – all grades 1 (1.0 průměr z maturitního vysvědčení)
40% – grades 1,1,2,2 (1,5 průměr z maturitního vysvědčení)
30% – grades 2,2,2,2 (2,0 průměr z maturitního vysvědčení)

Full Advance Fee Payment Discount

 • Sleva 3% ze školného, pokud zaplatíš celou částku školného dohromady do 01.09.2022. 
 • Na stipendium máš také nárok, pokud zaplatíš deposit ve výši 10% a celou částku školného později.

Sports and Community Engagement Scholarship

Stipendium ve výši 30% školného z prvního roku studia pro 30 vybraných studentů. Na stipendium máš nárok, pokud vynikáš v jakémkoliv sportu, komunitních aktivitách nebo mimoškolních aktivitách na národní nebo mezinárodní úrovni. Stipendium je rozpočteno na celou dobu bakalářského studia.

Toto stipendium nelze kombinovat s akademickým stipendiem.

Pokud ještě přihlášku nemáš kompletní, určitě nic neodkládej a s pomocí svého buddyho ji dejte dohromady co nejdříve, abys stihl/a termíny pro udělení stipendií. Pokud jsi s přihláškou ještě nezačal/a a máš zájem, kontaktuj nás!

Sdílej článek

Přečti si víc o studiu v zahraničí

Stále váháš?
Spoj se s námi

Je to první krok ke společné schůzce. My se na tvůj příběh podíváme, posoudíme, co pro tebe můžeme udělat a co nejdřív se ozveme zpátky. Tvoji rodiče s námi budou v klidu, máme se čím pochlubit.