Pro pedagogy

Věříme, že středoškolští pedagogové jsou nedílnou součástí formování jak budoucí akademické, tak i profesní dráhy mnohých studentů. Přichází od nich první impulsy i odborné znalosti týkající se vysokoškolského studia. Právě proto se neustále snažíme rozšiřovat komunitu pedagogů, se kterými spolupracujeme na informovanosti studentů středních škol ohledně možností a výhod studia v zahraničí.​

Studium v zahraničí láká rok od roku čím dál více studentů z České republiky. K naší obrovské radosti možností pro tyto studenty přibývá, a některé z nich jsou dostupnější, než se může na první pohled zdát.

Jakožto studenty a absolventy zahraničních univerzit nás v UniLinku rostoucí zájem neuvěřitelně těší, a již desátým rokem se snažíme novým zájemcům předávat naše nadšení, poznatky, zkušenosti, a především jim být oporou a na jejich cestě jim co nejvíce, a zcela bezplatně, pomáhat.

Moc rádi bychom měli možnost oslovit i Vaše studenty, představit jim možnosti, o kterých zatím třeba neměli ani tušení, a možná i v nich zažehnout jiskru nadšení pro studium v zahraničí, které jim nepochybně změní život k lepšímu.

Za celou dobu našeho působení jsme měli tu čest navázat kontakt se spoustou zapálených pedagogů, ředitelů škol a výchovných poradců, pro které je úspěch jejich studentů tou největší odměnou. Snaží se jim pomoci nejen doporučujícími dopisy, které je mnohdy potřeba dokládat k přihláškám na zahraniční univerzity, ale také podporou, která je v celém procesu neodmyslitelná.

Přednášky pro studenty
středních škol

Všechno to začíná interaktivní přednáškou/besedou na Vaší škole, kterou uspořádáme zcela bezplatně, a stejně tak poté probíhá i celá naše spolupráce se studenty.

Studium v zahraničí jsme sami zažili, a tak bychom o něm nejenom dokázali vyprávět hodiny, ale zároveň moc rádi zodpovídáme všetečné otázky jak studentů, tak profesorů. Přednášky nabízíme jak v českém tak anglickém jazyce dle Vaší preference.

V rámci prezentace se studenty probíráme:

  • možnosti vysokoškolského studia ve Velké Británii, Irsku, Dubaji a Německu
  • jak probíhá studium na univerzitách a jaké možnosti studium nabízí
  • přijímací proces
  • možnosti studijních programů, výběr správného oboru a univerzit/y
  • financování studia, nabídku stipendií & grantů
  • životní náklady a možnosti brigád
  • přehled oborů a univerzit
  • ubytování
  • …a vše, co ​​bude studenty zajímat.

Akce pro pedagogy

Pro pedagogy také pravidelně pořádáme nejrůznější vzdělávací akce, od klasických on-line webinářů o studiu v zahraničí, přátelská setkání se zástupci zahraničních univerzit přímo v České republice až po networkingové akce se zahraničními univerzitami pořádané přímo v prostorách britské ambasády pod záštitou British Chamber of Commerce a British Council.
Studium v Anglii a Irsku | UniLink

Pokud byste měli o pozvání na výše zmíněné akce zájem a zároveň byste chtěli mít přehled o aktuálním dění ze světa studia v zahraničí, můžete se zaregistrovat do naší komunity pedagogů.

Ohlasy od pedagogů

MAGDALÉNA DIVIŠOVÁ
MAGDALÉNA DIVIŠOVÁMasarykovo gymnázium Příbor
Read More
"Studium v zahraničí představuje bezesporu velkou životní zkušenost a výzvu, která v sobě může skrývat i spoustu otazníků a nejistot. Proto je skvělé, že existuje někdo, kdo vám umí poradit a nasměrovat vás správným směrem. Toto a mnohem víc nabízí Poradenské centrum UniLink, které s naším gymnáziem úspěšně spolupracuje od roku 2016. Tato spolupráce nás velmi těší.

UniLink tvoří lidé, kteří sami v zahraničí studovali, a proto dovedou erudovaně provést uchazeče celým přijímacím procesem krok po kroku. Přidanou hodnotou je jejich maximální ochota a entuziasmus, kterou do své práce vkládají. Současně jsme nadšeni z přednášek pro zájemce z naší školy o studium na zahraničních univerzitách, které UniLink již několikrát uspořádal v prostorách naší školy. I v tomto případě je třeba vyzdvihnout interakci a zápal přednášejících, což vedlo k spontánní aktivizaci publika.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za příležitost opakovaně se moci zúčastnit eventů „Setkání s britskými univerzitami“ pořádaných na Britském velvyslanectví v Praze, kde účastníci dostali informace přímo od zástupců zahraničních univerzit spolupracujících s UniLink. Následně program vždy pokračoval ve formě neformálních přátelských „small talks“ mezi všemi zúčastněnými."
JITKA STRÁSKÁ
JITKA STRÁSKÁBiskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Read More
"Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou poprvé přivítalo zástupce poradenského centra Unilink v roce 2018 při prezentaci studia v zahraničí zejména ve Velké Británii. Zástupci centra studenty 3. a 4. ročníků vysloveně nadchli svou přirozeností, entuziasmem, skromností, vzděláním a barvitými zkušenostmi ze studia mimo Českou republiku.

Prezentace UniLinku probíhají na naší škole každoročně vždy v září, tedy v době, kdy se studenti maturitních ročníků rozhodují o své budoucí profesi a univerzitě, kterou chtějí studovat. Je úžasné, že UniLink se studentem prochází všemi úskalími vyřízení žádosti o zahraniční studium, pomůže s výběrem univerzity a konkrétního oboru, samozřejmostí je i podaná pomocná ruka na počátku a i během studií.

Naši absolventi a současní studenti zahraničních univerzit se často vracejí na půdu gymnázia poděkovat za zprostředkování studia. Nedávno se zastavila Terezka, která studuje obor Law with Business v Bristolu, Miriam byla loni přijata na Music Performance na University of West London, Jirka se věnuje oboru Biomedical Science na University of Portsmouth a Ondřej bude expertem v oboru Information Technology Managment for Business a mnoho dalších. Poradenské centrum Unilink je skvělým příkladem spolupráce středních škol ČR a zahraničních univerzit. Díky!"
Previous
Next

Newsletter pro pedagogy

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění ohledně studia v zahraničí, o našich novinkách a o nadcházejících akcích pořádaných pro pedagogy.